Mae'r Adran Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli yng Ngampws y Bae, yn y Ffowndri Cyfrifiaduraidd £ 32.5M a agorwyd yn ddiweddar. Bydd myfyrwyr ac ymchwilwyr fel ei gilydd yn gweithio mewn amgylchedd sy'n ymroddedig i'r gwyddorau cyfrifiadurol. Mae'r Foundry yn le lle gall partneriaid diwydiant weithio gyda ni, profi syniadau newydd a chaniatáu i'n myfyrwyr ac ymchwilwyr weithio ar broblemau byd go iawn.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar lefel UG a PG, gan gynnwys BSc Gwyddoniaeth Actiwaraidd a MSc Mathemateg ar gyfer Cyllid. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau wedi'u hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Cheisiadau.

Mae ein diddordebau ymchwil yn amrywiol; ac yn cwmpasu algebra a topoleg, dadansoddiad stochastig, addysg mathemateg, biomasau a Dadansoddiad ac Hafaliadau Gwahaniaethau Rhyngol Nonlinear

ôl-raddedig

A postgraduate student with lecturer looking at a computer monitor

Ymchwil

Dr Gibin Powathil examining a prosthetic brain to study cancer growth

cwrdd â'r staff

STaff yn gwenu

Proffiliau Graddedigion

James Carew, Mathematics graduate, profile shot of him in his graduation cap and gown.

Cyn-Fyfyrwyr

Sian Webster, Backend Developer at Backbase