Mae'r Adran Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli yng Ngampws y Bae, yn y Ffowndri Cyfrifiaduraidd £ 32.5M a agorwyd yn ddiweddar. Bydd myfyrwyr ac ymchwilwyr fel ei gilydd yn gweithio mewn amgylchedd sy'n ymroddedig i'r gwyddorau cyfrifiadurol. Mae'r Foundry yn le lle gall partneriaid diwydiant weithio gyda ni, profi syniadau newydd a chaniatáu i'n myfyrwyr ac ymchwilwyr weithio ar broblemau byd go iawn.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar lefel UG a PG, gan gynnwys BSc Gwyddoniaeth Actiwaraidd a MSc Mathemateg ar gyfer Cyllid. Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau wedi'u hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Cheisiadau.

Mae ein diddordebau ymchwil yn amrywiol; ac yn cwmpasu algebra a topoleg, dadansoddiad stochastig, addysg mathemateg, biomasau a Dadansoddiad ac Hafaliadau Gwahaniaethau Rhyngol Nonlinear

Infographic sy'n dangos sut mae mathemateg yn y 4ydd gorau yn y DU ar gyfer rhagolygon gyrfa

ôl-raddedig

A postgraduate student with lecturer looking at a computer monitor

Ymchwil

Dr Gibin Powathil examining a prosthetic brain to study cancer growth

cwrdd â'r staff

STaff yn gwenu

Cwrdd â'n graddedigion

Mae ein cynlluniau gradd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa werth chweil mewn ystod eang o gwmnïau. Mae cyrchfannau graddedigion diweddar yn cynnwys TSB, HSBC a Lloyds Banks, Golley Slater, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Deloitte LLP, KPMG a Tesco. Mae teitlau swyddi yn cynnwys dadansoddwr risg, datblygwr cefn, gwyddonydd data a rheolwr perthynas cleientiaid. Mae ein gradd Gwyddoniaeth Acturiol yn rhoi cychwyn da i chi yn y proffesiwn actiwaraidd sy'n gwobrwyo'n ariannol.

Cyn-Fyfyrwyr

Sian Webster, Backend Developer at Backbase

Proffiliau Graddedigion

James Carew, Mathematics graduate, profile shot of him in his graduation cap and gown.