Astudio Daearyddiaeth

Mae ein Hadran Daearyddiaeth, wedi'i leoli yn Campws Singleton, yn cynnig ystod eang o raddau ar draws daearyddiaeth ddynol a chorfforol, ochr yn ochr â gwyddorau daear corfforol. Gallwch ddewis cymysgedd o fodiwlau o'r gwahanol ddisgyblaethau neu fod yn fwy arbenigol - i chi.

Mae gennym opsiynau gwaith maes anhygoel - mae gennym leoliad perffaith ar gyfer cyrsiau maes lleol gyda'r Gower ar ein stepen drws ac ymhellach i ffwrdd rydym wedi teithio i Vancouver, Efrog Newydd, Berlin, Mallorca, Awstria a Borneo.

Ein Cynlluniau Gradd

Cod UCASCynlluniau Gradd Anrhydedd SenglCod UCASCynlluniau Gradd Anrhydedd Sengl
L700 Daearyddiaeth BA L701 Daearyddiaeth BA gyda Blwyddyn Dramor
L720 BA Daearyddiaeth Dynol F554 Daeryddiaeth BA gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
F800 Daearyddiaeth BSc F8R9 Daearyddiaeth BSc gyda Blwyddyn Dramor
FL87 Daeryddiaeth BSc (Gyda sylfaen integredig) F273 Daearyddiaeth BSc gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
F840 Daearyddiaeth Corfforol BSc L987 Daearyddiaeth Dynol BA gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
FF86 Gwyddor Ffisegol y Ddaear BSc F931  Daearyddiaeth Ffisegol BSc gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
F830 Daearyddiaeth a Daearwybodeg BSc F769 Gwyddor Ffisegol Y Ddaear gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
Cod UCASCynlluniau Gradd Anrhydedd Ar Y Cyd
LT77

Cyd-Anrhydedd BA Daearyddiaeth ac Astudiaethau Americanaidd (Cynllun 3 Blwyddyn)

TL77 Cyd-Anrhydedd BA Daearyddiaeth ac Astudiaethau Americanaidd (Cynllun 4 blwyddyn gyda blwyddyn o astudio yn Gogledd America)

Cwrs Maes Awstria

Ty yn Awstria

Cwrs Maes Berlin

Twrist yn edrych ar wal Berlin, llawn graffiti

Cwrs Maes Borneo

Students trekking across a rope bridge in the jungle in Borneo

Cwrs Maes Mallorca

Golwg tirwedd Mallorca

Cwrs Maes Efrog Newydd

Efrog Newydd

Cwrs Maes Himalayas

Myfyrwyr in yr Himalayas

Cwrs Maes Vancouver

Myfyrwyr yn Cerdded ar draws bont rhaff
Bryn Kewell, Geography graduate, outside the Houses of Parliament Proffiliau Graddedigion Daearyddiaeth

Cwrdd â'n graddedigion

Mae ein graddau daearyddiaeth yn paratoi ein graddedigion ar gyfer gyrfaoedd mewn amrywiaeth eang o sectorau. Mae gennym raddedigion sy'n gweithio mewn ymchwil wleidyddol, ymgynghoriaeth reoli, meteoroleg, dadansoddi data, newyddiaduraeth a rheoli manwerthu. Maent yn gweithio i sefydliadau fel Dŵr Cymru, y BBC, Reuters, St Modwen, Menzies Aviation a Western Power Distribution.