Astudiaeth ôl-raddedig

Mae'r Adran Gyfrifiadureg wedi'i lleoli yn y Ffowndri Gyfrifiadurol newydd sbon, a agorodd yn 2018. Mae'r cyfleuster gwyddoniaeth gyfrifiadurol o'r radd flaenaf hon yn darparu'r cyfleusterau addysgu ac ymchwil mwyaf diweddar, yn ogystal â rhwydweithio ac ymsefydlu lle i fyfyrwyr, staff a phartneriaid diwydiannol.

Mae diddordebau ymchwil yr adran yn cynnwys Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol, "Cyber ​​Security", Cyfrifiadureg Gweledol a Chyfrifiadureg Damcaniaethol.

Raddau ôl-raddedig a Addysgir

 • Cyfrifiadureg Uwch MSc
 • Technoleg Meddalwedd Uwch MSc
 • Cyfrifiadureg MSc
 • Diogelwch Seiber MSc
 • Gwyddoniaeth Data MSc
 • Cyfrifiadureg MSc: Informatique (Llwybr Abertawe)
 • Cyfrifiadureg MSc: Informatique (Llwybr Grenoble)

Graddau Ymchwil

 • MSc trwy Ymchwil mewn Rhyngweithio Cyfrifiadurol Dynol
 • MSc trwy Ymchwil mewn Cyfrifiadureg Damcaniaethol
 • MSc trwy Ymchwil mewn Cyfrifiadureg Gweledol a Rhyngweithiol
 • Cyfrifiaduron MRes a Technolegau Rhyngweithio yn y Dyfodol
 • MRes Cyfrifiadureg Gweledol
 • MRes Rhesymeg a Chyfrifiad
 • PhD / MPhil / MSc gan Ymchwil mewn Cyfrifiadureg

Cyfleoedd PhD

myfyrwyr yn eistedd mewn cadeiriau dwbl yn y ffowndri cyfrifiadurol.

Ysgoloriaethau ôl-raddedig

Wasp/bee on a yellow flower

Canolfan hyfforddi doethuriaeth Coleg Gwyddoniaeth

Students sat at a desk

ymchwil gyfrifiadureg

y ffowndri