Mae un o'n tiwtoriaid derbyn, Stewart Powell, yn rhoi cyngor ar sut i ysgrifennu datganiad personol ar gyfer cyrsiau Cyfrifiadureg.

  • Dywedwch wrthym pam eich bod chi eisiau astudio cyfrifiadureg - beth sy'n eich cymell i gymryd cyfrifiaduron ymhellach, ar lefel prifysgol.
  • Siaradwch am sut y datblygodd eich diddordeb, yr hyn rydych wedi'i wneud i'w ddilyn neu sut rydych chi wedi tynnu ysbrydoliaeth o'ch astudiaethau cyfredol.
  • Esboniwch beth sy'n ymwneud â astudio gwyddoniaeth gyfrifiadureg yn y brifysgol sydd o ddiddordeb i chi a pham.
  • Pa agweddau o astudio gwyddor gyfrifiadurol yn y brifysgol ydych chi'n edrych ymlaen ato? A oes meysydd technoleg penodol sydd o ddiddordeb i chi yn fwy nag eraill?
  • Ydych chi wedi darllen unrhyw lyfrau am gyfrifiaduron y tu hwnt i'r rhai a ddefnyddiwch yn yr ysgol?
  • Dangos eich angerdd am y pwnc - gan gynnwys os cymerodd chi ran mewn cwrs blasu prifysgol, lleoliad, rhaglen allgymorth, ysgol haf neu rywbeth tebyg. Disgrifiwch yr hyn a wnaethoch, a'r hyn a gawsoch o'r profiad.
  • Oes gennych chi unrhyw brofiad gwaith perthnasol? Efallai na fyddai hyn wedi cynnwys cyfrifiadureg yn uniongyrchol, ond gallai gynnwys wedi meddwl yn rhesymegol, datrys problemau, arwain, cyfathrebu syniadau cymhleth, gweithio fel rhan o dîm, ac mae gan bob un ohonynt rôl ganolog wrth astudio ar gyfer gradd gyfrifiaduron.
  • Bod yn berthnasol - hoffwn glywed am eich hobïau, ond canolbwyntiwch y rhan fwyaf o'ch datganiad ar wybodaeth sy'n berthnasol i gyfrifiaduron.
  • Dylech ysgrifennu am unrhyw brosiectau sy'n gysylltiedig â chyfrifiaduron a wnaethoch y tu allan i'ch addysg
  • Profi darllen a gwirio popeth ddwywaith - gofyn i bobl eraill ddarllen drosto a gwirio nad oes camgymeriadau. Mae rhoi sylw i fanylion a sicrhau nad oes unrhyw amwysedd yn bwysig ar gyfer gwyddoniaeth gyfrifiadurol!

 

 infograffig sy'n dangos bod gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn 8fed yn y DU ar gyfer cyflogadwyedd