Astudio Cyfrifiadureg

Mae ein Adran Gyfrifiadureg * deg uchaf wedi'i lleoli yn ein Ffowndri Computational newydd sbon, yng Ngampws y Bae. Agorwyd yn 2018, mae'r adeilad anhygoel hwn yn gartref i'r holl labordai, caledwedd a mannau dysgu cymdeithasol y bydd eu hangen arnoch pan fyddwch chi'n ymuno â'r adran flaengar hon. Mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau wedi astudio dramor neu flwyddyn mewn opsiynau diwydiant a bydd ein tîm cyflogadwyedd yn eich helpu i ddod o hyd i chi a pharatoi ar gyfer eich lleoliad mewn diwydiant.

* 8fed yn Y Times a Sunday Times University Guide, 2019

Llun o'r ardal Ymchwil Crucible yn y ffowndri Cyfrifiadurol, gan edrych i lawr ar staff a myfyrwyr. Y Ffowndri Gyfrifiadol

y ffowndri Gyfrifiadol

Agorwyd y Ffowndri Gyfrifiadurol, cartref ein Adrannau Cyfrifiadureg a Mathemateg yn 2018. Bydd y cyfleuster newydd £32.5 miliwn o safon fyd-eang yn gweithredu fel cydweithrediad ymchwil a bydd yn ceisio denu ymchwilwyr blaenllaw i Gymru, gan roi Abertawe yn y galon o ecosystem rhanbarthol ffyniannus o gwmnïau ac ymchwil digidol. Bydd myfyrwyr yn elwa ar ddysgu o'r ymchwil hwn a'r cyfleusterau labordy yn y Ffowndri.

Ein Cynlluniau Gradd

Côd UCASCynlluniau GraddCôd UCASCynlluniau Gradd
G40A Cyfrifiadureg BSc Gyda Blwyddyn Mewn Diwydiant (4 Blwyddyn) G401 Cyfrifiadureg BSc (Yn Cynnwys Blwyddyn Sylfaen) (4 Blwyddyn)
G40B Cyfrifiadureg MEng Gyda Blwyddyn Mewn Diwydiant (5 Blwyddyn) G403 Cyfrifiadureg MEng (4 Blwyddyn) 
G40C Cyfrifiadureg BSc Gyda Blwyddyn Dramor (4 Blwyddyn) G4G2 Cyfrifiadureg MSci Gyda Blwyddyn Dramor (5 Blwyddyn)
G40D Cyfrifiadureg MEng Gyda Blwyddyn Dramor (5 Blwyddyn)  G4G4 Cyfrifiadureg MSci (4 Blwyddyn)
G60A Peirianneg Meddalwedd BSc gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (4 Blwyddyn) G600 Peirianneg Meddalwedd BSc (3 Blwyddyn)
G60B Peirianneg Meddalwedd BSc gyda Blwyddyn Dramor (4 Blwyddyn) G847 Cyfrifiadureg MSci Gyda Blwyddyn Mewn Diwydiant
G400 Cyfrifiadureg BSc (3 Blwyddyn) X2C1 Addysg a Chyfrifiadureg BSc (3 Blwyddyn)
Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol BSc

Mae'r radd dysgu seiliedig ar waith yn ffordd arloesol a hyblyg i unigolion ennill gradd mewn Peirianneg Meddalwedd tra'n gweithio.

Llun proffil o Genalyn, yn pwyso ar ddesg. Proffiliau Graddedigion Cyfrifiadureg