Mae gan yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe un genhadaeth: i fod yn ganolfan sy'n arwain y byd ar gyfer arloesi digidol. Rydym yn dîm rhyngwladol gyda chryfderau mewn addysgu, ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned. Rydym yn falch iawn o fod yn 7fed yn y DU gan Y Times / Sunday Times Good University Guide, 2019.

Ein nod yw meithrin a thyfu cymuned ymroddedig o wyddonwyr cyfrifiadurol sy'n dilyn ymchwil drawsnewidiol ac yn credu bod gwyddoniaeth gyfrifiadurol well yn hanfodol wrth adeiladu byd blaengar: yn gymdeithasol, yn economaidd, yn ddiwylliannol, yn athronyddol ac yn ddeallusol.

Wedi'i leoli yn ein Ffowndri Cyfrifiadurol o £ 32.5M, bydd myfyrwyr ac ymchwilwyr yn gweithio mewn amgylchedd sy'n ymroddedig i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae'r Foundry yn le gall partneriaid diwydiant weithio gyda ni, profi syniadau newydd a chaniatáu i'n myfyrwyr ac ymchwilwyr weithio ar broblemau byd go iawn.

Y Swyddi Diweddaraf

Cyfrifiadureg yn Abertawe

Ffair prosiect Cyfrifiadureg