Mae gan yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe un genhadaeth: i fod yn ganolfan sy'n arwain y byd ar gyfer arloesi digidol. Rydym yn dîm rhyngwladol gyda chryfderau mewn addysgu, ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned. Rydym yn falch iawn o fod yn 7fed yn y DU gan Y Times / Sunday Times Good University Guide, 2019.

Ein nod yw meithrin a thyfu cymuned ymroddedig o wyddonwyr cyfrifiadurol sy'n dilyn ymchwil drawsnewidiol ac yn credu bod gwyddoniaeth gyfrifiadurol well yn hanfodol wrth adeiladu byd blaengar: yn gymdeithasol, yn economaidd, yn ddiwylliannol, yn athronyddol ac yn ddeallusol.

Wedi'i leoli yn ein Ffowndri Cyfrifiadurol o £ 32.5M, bydd myfyrwyr ac ymchwilwyr yn gweithio mewn amgylchedd sy'n ymroddedig i wyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae'r Foundry yn le gall partneriaid diwydiant weithio gyda ni, profi syniadau newydd a chaniatáu i'n myfyrwyr ac ymchwilwyr weithio ar broblemau byd go iawn.

Ôl-raddedig

Myfyrwyr Ôl-raddedig Michael Kenning ac Ali Alqahtani yng Nghynhadledd ICIP 2018, Gwlad Groeg

Ymchwil

Graffeg cyfrifiadurol gweledol.

Ein Staff

Yr Athro Arnold Beckmann, llun arddull portread, wedi'i gymryd ar lanio Gwyddoniaeth Ganolog

proffiliau graddedigion

Casy Denner, Gradd Cyfrifiadureg, llun proffil yn ei chap graddio gyda'r Athro Mark Jones.

Cyn-Fyfyrwyr

Phil Reynolds, Eiriolwr Datblygwr Veeqo