Astudio Cemeg

Mae ein hadran Cemeg, yn seiliedig ar Campws Singleton, yn cyflwyno cwricwlwm Cemeg fodern gydag addysgu arloesol. Byddwch chi'n dysgu o efelychu cyn-labordy ar-lein, gan roi mwy o amser i chi pan fyddwch yn y labordy.

Mae ein graddau yn y broses o gael eu hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg. Fe gewch gyfle i weithio ar brosiectau ymchwil gyda'n tîm ymchwil gweithgar - gan roi'r sgiliau ymchwil y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt.

cynlluniau gradd israddedig

Cod UCAS

 Cynllun Anrhydedd Sengl

F100 Cemeg BSc
F101 BSc Cemeg gyda blwyddyn mewn diwydiant 
F106 BSc Cemeg gyda blwyddyn dramor
F123 MChem Cemeg
Chemistry student Paige, in the lab in front of a bench with chemistry equipment on Beth allwch chi ei wneud gyda Gradd Cemeg?

gyrfaoedd mewn cemeg

Mae sawl sector y gallwch chi fynd i mewn ar ôl i chi raddio, fel fferyllol, meddygaeth, ynni, gweithgynhyrchu a fforensig. Bydd cyflogwyr, yn ogystal â'ch cywirdeb a rhifedd, yn galw mawr ar eich sgiliau dadansoddol. Darganfyddwch pa brosiectau diddorol y mae ein graddedigion a'n staff yn eu gwneud.