Mae'r Adran Gemeg ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli mewn cyfleusterau newydd sbon yng nghampws Parc Singleton. Ail-agorwyd yr adran yn 2017 ac mae'r ddwy garfan gyntaf o fyfyrwyr ar hyn o bryd yn mwynhau defnyddio'r offer a'r labordai safonol yn y diwydiant.

Mae ymchwil cemeg ym Mhrifysgol Abertawe yn fywiog ac yn canolbwyntio ar bedwar thêm: ynni; iechyd; moleciwlau a deunyddiau newydd ac uwch; a dŵr a'r amgylchedd. Mae'r mentrau ymchwil hyn yn trosi'r ffiniau disgyblaeth traddodiadol, yn integreiddio meysydd craidd cemegiaethau anorganig, organig, corfforol a dadansoddol ac yn croesi â disgyblaethau gwyddonol eraill, meddygaeth a pheirianneg. Mae ein hymchwil hefyd yn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig, yn enwedig Iechyd a Lles Da, Dŵr Glân a Glanweithdra, ac Ynni Fforddiadwy a Glan