Mae'r Adran Gemeg ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli mewn cyfleusterau newydd sbon yng nghampws Parc Singleton. Ail-agorwyd yr adran yn 2017 ac mae'r ddwy garfan gyntaf o fyfyrwyr ar hyn o bryd yn mwynhau defnyddio'r offer a'r labordai safonol yn y diwydiant.

Mae ymchwil cemeg ym Mhrifysgol Abertawe yn fywiog ac yn canolbwyntio ar bedwar thêm: ynni; iechyd; moleciwlau a deunyddiau newydd ac uwch; a dŵr a'r amgylchedd. Mae'r mentrau ymchwil hyn yn trosi'r ffiniau disgyblaeth traddodiadol, yn integreiddio meysydd craidd cemegiaethau anorganig, organig, corfforol a dadansoddol ac yn croesi â disgyblaethau gwyddonol eraill, meddygaeth a pheirianneg. Mae ein hymchwil hefyd yn cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig, yn enwedig Iechyd a Lles Da, Dŵr Glân a Glanweithdra, ac Ynni Fforddiadwy a Glan

Ymchwil

Water bubbles illustrating our research into the efficient removal of harmful materials from the environment.

Cwrdd â'r staff

Dr Moritz Kuehnel, portrait style photo, taken on the Science Central landing

proffiliau graddedigion

Paige Mitchell, chemistry undergraduate, profile shot of her in the chemistry lab.

cyn-fyfyrwyr

Two students, male and female, check equipment in a chemistry lab