PEIRIANNEG ARFORDIROL

COASTAL ENGINEERING

ASESIAD AMGYLCHEDDOL A DADANSODDIAD

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND ANALYSIS

ECOSYSTEMAU BENTHIG MOROL

ECOSYSTEMAU BENTHIG MOROL

ECOLEG DWR AGORED

ECOLEG DWR AGORED

ARDALOEDD YMCHWIL

Dynameg gwaddod a morffoleg,
gan ganolbwyntio'n arbennig ar newid hinsawdd

Technegau arolygu arfordirol
(UAVs ffotogrammetrig a Sganiwr Laser Daearol)

Peirianneg ecolegol i wella
bioamrywiaeth arfordirol a gwydnwch

Arbenigedd arbenigol ar draws dau goleg,
ESRI a Biowyddorau, i'r sector ynni morol
ac arfordirol.

ARDALOEDD YMCHWIL

Llygredd dŵr


Iechyd a Rheolaeth Ecosystem


Ansawdd Dwr Arfordirol

ARDALOEDD YMCHWIL

Arolygon Arfordirol


Amgylcheddau Oddi ar y Glannau


Materion Cadwraeth

ARDALOEDD YMCHWIL

Monitro biocwstig


Effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol ar famaliaid morol ac adar môr


Symud anifeiliaid, costau ynni i adar môr plymio


Effeithiau môrograffeg ar ymddygiad bwydo mamaliaid morol ac adar môr