DR HANNA NUUTTILA

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Mae Hanna yn wyddonydd mamal ac yn bioacwstig sy'n cynnal ymchwil i effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol (MRE), gan gynnwys sŵn dyfais yn enwedig effeithiau posibl ar famaliaid morol. Mae hi hefyd yn asesu dichonolrwydd dulliau arolygu a monitro newydd a thraddodiadol ar gyfer safleoedd echdynnu ynni llanw a tonnau posibl, gan gynnwys gwahanol ddulliau acwstig sefydlog a thynnedig, fideo o dan y dŵr a delweddau awyr o'r awyr gan ddefnyddio GVV.
Mae'r prosiectau cyfredol a chynlluniwyd yn cynnwys:
Monitro cetetanaidd gan ddefnyddio cyfuniad o gronfa ddata acwstig C-POD a Soundtrap; Asesiad o ddefnydd UAV ar gyfer monitro porthladd harbwr mewn dyfroedd tyrbin; Mesur sŵn a gynhyrchir gan ddyfais ynni tonnau
 
Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/h.k.nuuttila/

CHIARA BERTELLI

Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Biolegydd morol â thros 10 mlynedd o brofiad o arolwg arforol, ar y cychod a deifio arforol ac arfordirol, ecoleg y môr afon, adnabod benthig a physgod, monitro acwstig o'r morfilod, BRUV. Ar hyn o bryd mae'n astudio PhD rhan-amser sy'n edrych ar yrwyr amgylcheddol o newid mewn dolydd afiechyd.

Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/c.m.bertelli/

DR NICK FLEMING

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Ecoleg falaig a thoffig, dynameg poblogaeth, pysgodfeydd ac ecoleg benthig.
Mae'r gwaith presennol yn cynnwys ymchwilio i ddosbarthiadau gofodol a thymhorol a'r defnydd o dechnegau moleciwlaidd i bennu dynameg poblogaeth rhywogaethau pysgodfeydd sy'n bwysig yn fasnachol; effeithiau ecolegol ac amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol (MRE) ar rywogaethau pysgodfeydd sy'n bwysig yn fasnachol gan ddefnyddio cerbydau dŵr daear anghysbell, wedi'u hado (BRUV) a dulliau moleciwlaidd cyfoes.

EMMA-LOUISE COLE

Cynorthwy-ydd Ymchwil, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Arolwg adar a thrin rhag ymladdwyr i baswyr; ecoleg symud ac ymddygiad adar mewn perthynas ag ymdrechion cadwraeth; symudiadau a dosbarthiadau adar môr mewn ardaloedd o weithgaredd llanw uchel. Yr wyf yn pryderu sut mae adar plymio yn arbennig yn defnyddio nodweddion penodol y dyfroedd deinamig hyn ac i ymchwilio i unrhyw ryngweithiadau posibl a all ddigwydd gyda dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol.