DR RUTH CALLAWAY

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Infauna a epifauna benthig, ecoleg y môr, bioamrywiaeth, dadansoddiadau ystadegol o gymunedau benthig.

Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/
biowyddorau / r.m.callaway /

DR RICHARD UNSWORTH

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Eiriolaeth morwellt a physgod, riffiau cora, Cadwraeth morol a newid amgylcheddol, Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol

Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/
biowyddorau / r.k.f.unsworth /

SAM REES

Swyddog technegol, SEACAMS2
Mae gen i gefndir mewn hwsmonaeth dyfrol. Rwy'n awyddus i ailadrodd amodau naturiol ex situ i ddeall gyrwyr cymhleth bywyd naturiol ac effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae cyfranogiad cyfredol y prosiect yn cynnwys adfer afon, datblygu technegau BRUV a monitro ecoleg benthig.

KEITH NAYLOR

Skipper a Thechnegydd Morol, SEACAMS2
Mae gan Keith dros 20 mlynedd o brofiad o drin cwch, a thros 15 mlynedd o brofiad o redeg llongau ymchwil wedi'u codio i safonau masnachol. Ar hyn o bryd, Keith yw sgipper RV Noctiluca, llestr ymchwil Prifysgol Abertawe.

 DR NOVELLA FRANCONI

Cynorthwyydd Ymchwil, SEACAMS2
Mae profiad ymchwil yn cynnwys ecoleg symud ac ymddygiadol a phrofiad cymhwysol mewn rheoli adnoddau naturiol; arolygon rhywogaethau ac ymledol rhywogaethau, arsylwadau ymddygiadol, marc-adennill a radiotracking, a 5 mlynedd o brofiad fel Rheolwr Prosiect Ymchwil. Yn ddiweddar yn arbenigo mewn rheoli / curadur cronfa ddata. Ar hyn o bryd yn datblygu cronfa ddata berthynol ar gyfer data biologging anifeiliaid a gofnodwyd gyda thechnoleg Dyddiadur Dyddiadur Abertawe.

MAX ROBINSON

Swyddog Technegol Morol
Gyda BSc Anrhydedd mewn Bioleg Morol a Thystysgrif Cymhwysedd Cychod Pŵer Uwch a gymeradwywyd yn fasnachol, yr wyf yn skipper yr arolwg RIB ar gyfer gwaith arolygu arfordirol ac arfordirol. Wedi'i brofi â thechnegau samplu benthig, tymchwel a thrawslo pelig, plancton a dulliau samplu ansawdd dŵr. Mae profiad arall yn cynnwys dulliau arolygon sonar sonar, multibeam a physgodfeydd ochr-sgan, yn ogystal â dulliau gweledol o dan y dŵr fel systemau BRUV a chamau i lawr.