TÎM PEIRIANNEG ARFORDIROL

Mae staff SEACAMS2 o fewn y tîm Peirianneg Arfordirol wedi'u lleoli yn y Campysau Bae a Singleton.

DR IAIN FAIRLEY

DR IAIN FAIRLEY

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Asesu adnoddau ynni morol ac effaith echdynnu ynni ar systemau arfordirol; methodolegau ar gyfer arolygu arfordirol mewn rhanbarthau mega-llanw gan ddefnyddio sganwyr laser daearol a UAV ffotogrammetrig; modelu adnoddau tonnau ac effeithiau echdynnu ynni morol ar ddeinameg gwaddodion a newid morffolegol.
 
Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/i.a.fairley/
ANOUSKA MENDZIL

ANOUSKA MENDZIL

Cynorthwy-ydd Ymchwil, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Gweithredwr drone, metelau trwm sy'n gysylltiedig â gwaddodion, cludo gwaddodion a storio, prosesau gorlifdir a dynameg, geomorffoleg, rheoli llifogydd ac risg arfordirol, rheoli amgylcheddol, GIS a fflwroleuedd X-Ray.
 
Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/a.f.mendzil/
 
Google Scholar / Research Gate
Cyswllt: Anouska Mendzil

DR JOSE M. HORILLO-CARABALLO

DR JOSE M. HORILLO-CARABALLO

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Modelu amgylcheddau arfordirol ac aberoedd gyda phwyslais ar gludiant gwaddodion, ansawdd dŵr, morffodynameg ac effeithiau newid yn yr hinsawdd ar yr arfordir, rhagweld morffodynameg arfordirol ac afon hirdymor; dibynadwyedd amddiffynfeydd rhag llifogydd; dadansoddiad ystadegol o morffoleg yr arfordir; modelu stochastig o systemau traeth.
 
Gwefan Abertawe:
http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/j.m.horrillo-caraballo/

DR YUNZHU YIN

DR YUNZHU YIN

Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Arbenigedd ymchwil:
Modelu rhifiadol ar broses yr arfordir ac esblygiad aberol, gan gynnwys cludiant gwaddodion arfordirol, morffodynameg ac effeithiau newid yn yr hinsawdd ar yr arfordir; dadansoddiad ystadegol; tywydd eithafol ar morffodynameg arfordirol; newidiadau yn yr hinsawdd; asesiad adnoddau ynni tonnau. Ar hyn o bryd yn ymchwilio i asesu adnoddau ynni morol ac ar ddealltwriaeth o ddatblygiad ynni tonnau trwy ddadansoddi data a modelu.