Astudio Biowyddorau

Mae ein hadran Biowyddorau, yn seiliedig ar Campws Singleton, yn cynnig cyrsiau israddedig mewn bioleg, bioleg morol a sŵoleg. Mae ein graddau wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Fioleg, sy'n golygu y byddwch chi'n graddio gyda'r holl sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Mae llawer o'n cyrsiau ar gael gyda dewisiadau blwyddyn mewn diwydiant neu flwyddyn dramor - gan roi'r ymyl ychwanegol i chi mewn marchnad swyddi cystadleuol. Rydym yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad addas a chael cysylltiadau â phrifysgolion ledled y byd.

cwrdd â'n graddedigion

Mae ein cynlluniau gradd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa werth chweil mewn amrywiaeth eang o organebau; gan gynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd, Sefydliad Prydeinig y Galon, Asiantaeth Diogelu Iechyd, Natural England, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Awdurdod Labordai Milfeddygol, ymddiriedolaethau bywyd gwyllt, cynghorau sir, CEFAS (Canolfan yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu), a'r diwydiannau biolegol a biocemegol.

Y Llong Ymchwil Newydd - Yr R.V. Mary Anning

Yr Mary Anning