Ieir môr (Cyclopterus lumpus)

Ieir môr

Mae prosiect Ben (a ariennir ar y cyd gan Brifysgol Abertawe a Marine Harvest Scotland) yn ymchwilio i ffyrdd cynaliadwy o ddefnyddio ieir môr (Cyclopterus lumpus) i reoli poblogaethau llau ar ffermydd eogiaid. Drwy ddeall ymddygiad a ffisioleg unigryw ieir môr yn well, mae Ben yn gobeithio dod o hyd i ddulliau gwell o ddefnyddio'r rhywogaeth yn effeithlon mewn dyframaeth.

Cysylltu â Ben

Goruchwylwyr: Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz a'r Athro Sonia Consuegra