EFFAITH RHYWOGAETHAU DŴR CROYW GORESGYNNOL

Invasives

Mae Matteo yn astudio effaith a dulliau rheoli rhywogaethau dŵr croyw goresgynnol megis y gragen las resog (Dreissena polymorpha) a'r ferdysen reibus (Dikerogammarus spp.) fel rhan o'r prosiect Aquainvad-ED a ariennir drwy Raglen Cymrodoriaeth Marie Skłodowska-Curie. Mae'r rhywogaethau goresgynnol hyn yn adnabyddus am y difrod ecolegol ac economaidd gallant ei achosi a'r nod yw ymchwilio ymhellach i'w heffeithiau a chynnig dulliau rheoli newydd.

Cysylltu â Matteo

Goruchwylwyr: Yr Athro Carlos Garcia de Leaniz a'r Athro Sonia Consuegra