Waldir Miron-Berbel-Filho

Mae Waldir yn ymchwilio i rôl amrywiaeth epigenetig a genetig yn nodweddion hanes bywyd pysgod abwyd y mangrof (Kryptolebias marmoratus). Mae'r rhywogaethau hyn yn cynrychioli'r unig ddwy enghraifft hysbys ymhlith fertebratau o system paru ar sail androdioecity (gwrywod a deurywiaid). Ffurfir eu poblogaethau yn bennaf gan ddeurywiaid hunanffrwythloni sydd, yn achlysurol, yn allgroesi gyda gwrywod prin. Ariennir ei brosiect drwy raglen Gwyddoniaeth heb Ffiniau Brasil.

Cysylltu â Waldir

Goruchwylwyr: Yr Athro Sonia Consuegra a'r Athro Carlos Garcia de Leaniz