MEITHRIN PORPHYRA SPP.

Porphyra

Mae Jessica yn gweithio ar y prosiect Macrobiocude sy'n creu'r sylfaen wybodaeth ar gyfer dulliau cynaliadwy o feithrin gwymon. Nod y prosiect (a ariennir drwy ysgoloriaeth KESS gyda chymorth gan Brifysgol Abertawe a'r Pembrokeshire Beach Food Company) yw deall ecoleg a ffisioleg macroalgâu a rhoi'r wybodaeth honno ar waith mewn amgylchedd a reolir i feithrin rhywogaethau ymgeisiol, yn enwedig Porphyra spp.

Cysylltu â Jessica

Goruchwylwyr: Yr Athro Kam TangDr John Griffin a Dr Sara Barrento