Mae'r Adran Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i leoli yng Ngampws Parc Singleton. Ar lefel israddedig, rydym yn cynnig cyrsiau mewn bioleg, sŵoleg a bioleg morol. Mae'r cyrsiau hyn i gyd wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Fioleg. Mae ein hymchwil yn cynnwys ecoleg ymddygiadol a symudol, ecoleg esblygiadol a moleciwlaidd, pysgodfeydd a dyframaethu, ecoleg y boblogaeth a'r gymuned, bioleg organeb gyfan a chlefydau bywyd gwyllt a rheoli pla. Rydym yn cydweithio â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i weithio ar brosiectau sy'n helpu i wella bywyd o dan ddŵr a bywyd ar dir.

Mae Abertawe yn lleoliad gwych i astudio biowyddorau. Mae cynefinoedd amrywiol ar Benrhyn Gŵyr cyfagos (safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac ardal Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y DU), yng Nghwm Tawe ac ymhellach i ffwrdd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Benfro. Mae gennym lestr ymchwil newydd, yr R.V Mary Anning, catamaran 18M £ 1.3M, a fydd yn cario 26 o deithwyr ac yn caniatáu i'n holl fyfyrwyr ac ymchwilwyr gynnal gweithgareddau ym Mae Abertawe ac ymhellach.

Y Llong Ymchwil Newydd - Yr R.V. Mary Anning

yr mary anning yn y dwr