Y Coleg Gwyddoniaeth

Mae'r Coleg yn cynnwys chwe adran, a phob un ohonynt yn arwain ymchwil arloesol fyd-eang ac yn canolbwyntio'n llawn ar ddarparu addysg sy'n ysbrydoledig, yn ddefnyddiol ac yn llwybr i amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa gwerthfawr.

Mae'n hadran ar draws ddau gampws, gyda'r Biowyddorau, Cemeg, Daearyddiaeth a Ffiseg ym Mharc Singleton, a Chyfrifiadureg a Mathemateg ar Gampws y Bae.

Rydym yn cynhyrchu ymchwil sy'n pennu agenda o'r radd flaenaf. Mae straeon ymchwil diweddar yn cynnwys creu tanwydd hydrogen o wastraff plastig, monitro ymrannu ysgafell iâ Larsen C a chadwraeth dolydd morwellt. Mae llawer o'n hymchwil yn cyd-fynd â chyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig.

Delwedd dylunio graffeg o'r ffowndri gyfrifiadurol newydd Dysgwch fwy am y Ffowndri Gyfrifiadurol Newydd

Beth yw'r Ffowndri Gyfrifiadurol?

Bydd y cyfleuster Gwyddor Gyfrifiadol newydd o safon fyd-eang gwerth £32.5 miliwn yn esiampl euraidd o gydweithio ar ymchwil a bydd yn ceisio denu ymchwilwyr blaenllaw i Gymru, gan roi Abertawe wrth wraidd ecosystem ranbarthol ffyniannus o ymchwil a chwmnïau digidol.

Cydweithio  Ni

Siaradwch ag arbenigwyr sy’n arwain y byd yn eu meysydd. Gallwn gynorthwyo gydag ymchwil, cyfleusterau, profi, hyfforddiant proffesiynol a datblygiad, yn ogystal â darganfod myfyrwyr o ansawdd uchel ar gyfer prosiectau, lleoliadau gwaith a swyddi graddedig.