EIN CYSYLLTIADAU CRYF GYDA'R DIWYDIANT

Mae gan y Coleg peirianneg gysylltiadau cryf a sefydledig â diwydiant yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae yno llawer o ffordd y gall cwmnïau weithio gyda'r Coleg Peirianneg gan gynnwys:

  • Datblygu ei’n cyrsiau
  • Cyllid uniongyrchol ar gyfer prosiectau ymchwil
  • Cyfnewid a hyfforddi staff ymchwil
  • Partneriaethau mewn rhwydweithiau neu fel rhan o brosiectau mwy
  • Defnydd cydweithredol o offer arbenigol
  • Gwasanaethau cynghori ac ymgynghori
  • Mentoriad diwydiant
  • Ffair yrfaoedd flynyddol

Gallwch gysylltu â'n Cyfarwyddwr cyflogadwyedd Dr Gavin Bunting neu e-bostiwch ni yn engineering@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth.