Croeso i’r Coleg Peirianneg

Mae Prifysgol Abertawe yn parhau i gynnal ei safle fel un o'r prif brifysgolion yn y DU ar gyfer Peirianneg.

Trwy ein hamrywiaeth o gyfleoedd astudio israddedig ac ôl-raddedig, ein nod yw i fyfyrwyr ddatblygu'r potensial i ddod yn arweinwyr a phencampwyr diwydiant yn y dyfodol, neu i fod yn barod i gwrdd â'r heriau a'r cyfleoedd ar gyfer gyrfa mewn ymchwil.

Gyda'n canolfannau ymchwil o'r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i ddarparu adnoddau a chyfleusterau rhagorol, mae'r Coleg Peirianneg yn darparu amgylchedd gwych i astudio neu gynnal ymchwil.

Ein Ymchwil

O ddatblygiad y Dull Elfen Feidraidd yn Abertawe yn y 1960au i'n hymchwil bresennol yn troi adeiladau'n bwerdai, anelwn at sicrhau bod ein hymchwil yn cael gwir effaith.

Bwrw'ch golwg ar ein hymchwil ar waith: cael gwybod sut rydym wedi bod yn peiriannu gwahaniaeth.

 

Cydweithio â ni

Mae gennym lawer i'w gynnig, gan gynnwys staff â gwybodaeth arbenigol mewn meysydd amrywiol, cyfleusterau ymchwil a phrofi o safon fyd-eang. Yn ogystal â gwella sgiliau'ch gweithlu presennol, gall ein graddedigion o’r radd flaenaf ychwanegu ato.

Eisiau rhagor o wybodaeth? E-bostiwch neu ffoniwch 01792 295514