Gwybodeg Iechyd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Data Science Building (Small)Ein gweledigaeth yw creu canolfan o safon fyd-eang ar gyfer ymchwil, hyfforddiant a datblygu ym maes gwyddor data poblogaeth drwy gyfleusterau cysylltu a dadansoddi data sy'n bwerus, yn gadarn ac o'r radd flaenaf.

Mae gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe enw da iawn am wybodeg iechyd a hanes o dros ugain mlynedd o ymchwil a datblygu systemau gwybodaeth, safonau gwybodaeth a dadansoddi iechyd y cyhoedd.

Rydym wedi'n lleoli yn yr Adeilad Gwyddor Data chwe llawr pwrpasol ar Gampws Parc Singleton. Mae'r adeilad yn darparu amgylchedd ymchwil o'r radd flaenaf ar gyfer arloesedd rhyngddisgyblaethol, gan ganiatáu ymchwilwyr a staff o ystod o sefydliadau i gydweithio ar wyddor data sy'n torri tir newydd, wrth ddiogelu preifatrwydd. Mae'r gwaith yn yr adeilad yn canolbwyntio'n gryf ar gynnwys y cyhoedd er mwyn sicrhau bod manteision y math hwn o ymchwil yn dderbyniol ac yn weladwy.

Roedd yr adeilad gwerth £8 miliwn yn bosib drwy ariannu gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC), y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Llywodraeth Cymru. Darllen rhagor

Ymchwil ac Arloesi

Ymchwil ac Arloesi

Ysgol Feddygaeth sydd ymhlith y 10 orau yn y Deyrnas Unedig

Ysgol Feddygaeth sydd ymhlith y 10 orau yn y Deyrnas Unedig

Yn ôl Complete University Guide 2017, mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn y chweched safle ymhlith yr holl ysgolion meddygaeth yn y Deyrnas Unedig, i fyny o'r unfed safle ar ddeg y llynedd.

Y Tabl Cynghrair Cyflawn

Cynnydd aruthrol

Diogelwch Gwybodaeth y Grŵp Gwybodeg Iechyd

ISO/IEC 27001:2013Mae'r Grŵp Gwybodeg Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe'n gweithredu sawl system rheoli diogelwch gwybodaeth (ISMS) a ardystir yn allanol ISO/IEC 27001:2013.

ISO/IEC 27001:2013

 

 

 
Cydnabyddir y safon ISO/IEC 27001 yn rhyngwladol ac fe'i hystyrir fel yr 'arfer gorau' o ran fframwaith diogelwch gwybodaeth.