Iechyd a Gwybodeg Cleifion a'r Boblogaeth (PPHI)

Cyflwyniad

Mae Iechyd a Gwybodeg Cleifion a’r Boblogaeth (PPHI) yn un o bedair prif thema ymchwil y Sefydliad Gwyddor Bywyd yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. 

Mae PPHI yn ganolfan ymchwil amlddisgyblaethol sy’n cael ei chydnabod yn fyd-eang, ac sy’n canolbwyntio ar Ymchwil e-Iechyd a Gwybodeg, Ymchwil i Wasanaethau Iechyd ac Astudiaethau o Iechyd y Boblogaeth. Ei nod yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy sicrhau gwelliant sylweddol yn eu hiechyd ac yn y gwasanaethau iechyd sy’n cael eu darparu. 

Mae PPHI yn cyflawni’r nodau hyn drwy ymchwil rhyngddisgyblaethol cydweithredol, gan ddefnyddio data arferol cysylltiedig dienw fel elfen greiddiol ohono, a chymryd camau trylwyr i gymhwyso dulliau a threialon meintiol ac ansoddol, boed yn ddulliau sy’n bodoli’n barod neu’n ddulliau newydd.

Mae thema’r PPHI wedi esblygu o waith arloesol yn Abertawe yn y 1990au ar gysylltu setiau data iechyd a diffinio safonau trylwyr ar gyfer cofnodion meddygol, i sefydlu banc data SAIL yn 2006, i’n partneriaeth fawr yng nghynlluniau gwybodeg UKRC newydd Sefydliad UK Farr a Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol y DU.

Mae’r staff sy’n gweithio yn y thema hon yn cynnwys

EnwTeitl
Alrubaiy, Laith  
Anastasiou, Athanasios  
Dennis, Michael  
Ford, David  
Gabbe, Belinda  

Halcox, Julian

 
Hutchings, Hayley  
John, Ann  
Jones, Kerina  
Lloyd, Keith  
Lyons, Ronan  
Paget, Anthony  
Roberts, Stephen  
Rodgers, Sarah  
Russell, Ian  
Snooks, Helen  
Tan, Jacinta  
Wagstaff, John  
Watkins, Alan  
Williams, David  
Williams, John  
Zhou, Shang-Ming