Cyflwyniad

Mae dyfeisiau yn un o’r pedair thema ymchwil strategol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Gan adeiladu ar ddatblygiadau mewn peirianneg fiomeddygol a wnaethpwyd yn Abertawe, mae’r thema’n cynnwys mewnosod, dyfeisiau cyfrifiadurol a biolegol, yn ogystal â datblygiadau methodolegol mewn sbectrometreg màs. Mae’r thema ymchwil hon, sydd â chysylltiad agos â chynlluniau Menter ac Arloesedd yr Ysgol, yn cysylltu arbenigedd yr Ysgol mewn ymchwil biomeddygol â diwydiant gyda’r bwriad o wella iechyd pobl a datblygu economïau gwybodaeth yn fyd-eang.  Mae’r ymchwil presennol yn seiliedig ar astudiaethau labordy, MRI a threialon clinigol â chymwysiadau mewn astudiaethau celloedd bonyn, meddygaeth aildyfu, canser, cardioleg, gwaedataliad ac adnabod clot gwaed.

Mae’r staff sy’n gweithio yn y thema hon yn cynnwys

EnwTeitl
Archer, Charlie Athro, Meddygaeth Aildyfu
Brenton, Gareth Athro, Sbectrometreg Màs
Clement, Mark Athro, Ddeon Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe
Dingley, John Darllenydd, Anesthesioleg
Dudley, Edward Athro Cyswllt, Biocemeg
Evans, Phillip Athro, Meddygaeth Frys
Francis, Lewis Darlithydd, Biofarcwyr
Godfrey, Ruth Darlithydd, Cromatograffaeth Hylif a Sbectrometreg Màs
Hawkins, Karl Athro Cyswllt, Biorheoleg
Hugtenburg, Richard Athro Cyswllt, Ffiseg Feddygol
Khan, Ilyas Darlithydd, Meddygaeth Aildyfu
Naderi, Naghmeh Darlithydd Clinigol, Llawfeddygaeth Blastig a Meddygaeth Aildyfu
Sabra, Ahmed Cymrawd Ymchwil Clinigol
Taylor, Roger Athro, Oncoleg
Weston, Clive Athro Cyswllt, Cardioleg ac Addysg Feddygol
Whitaker, Iain Athro, Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig
Xia, Zhidao Uwch Ddarlithydd, Meddygaeth Aildyfu