Cyflwyniad

Mae gan Geneteg yn Abertawe hanes hir a nodedig. Yn y 1960au a dechrau'r 1970au cyrhaeddodd yr Athro sefydlol, John Beardmore, a David Skibinski ar ôl gweithio gyda John Thoday FRS, a olynodd Fisher yng Nghaergrawnt. Cafwyd cyfraniadau at ymchwil arloesol mewn gwenwyneg enynnol a dulliau atgyweirio DNA, mewn geneteg y boblogaeth ac esblygol, ac mewn geneteg organynnau celloedd a microbau. Mae Biofarcwyr a Genynnau wedi esblygu ers hynny fel un o bedair thema ymchwil fawr yr Ysgol Feddygaeth, ar ôl uno â'r Adrannau Geneteg a Biogemeg yn 2004. Mae ymchwil presennol yn defnyddio ystod eang o ymagweddau, megis labordy, sbectrometreg màs ac astudiaethau epidemiolegol, tuag at broblemau cymhwysol wrth adnabod a defnyddio biofarcwyr. Ein prif feysydd cymhwyso yw anhwylderau niwrolegol (epilepsi, clefyd dychryn), diabetes, alergeddau a chanser (gyda ffocws cryf ar nanowenwyneg).

Mae’r staff sy’n gweithio yn y thema hon yn cynnwys

NameTitle
Bain, Steve Athro, Meddygaeth (Diabetes)
Chung, Seo-Kyung Uwch Ddarlithydd, Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd
Conlan, Steve Athro, Bioleg Foleciwlaidd a Bioleg Celloedd
Davies, Jeffrey Uwch Ddarlithydd, Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd
Doak, Shareen  Darllenydd, Nano(geno)tocsicoleg
Gonzalez, Deyarina Uwch Ddarlithydd, Bioleg Atgenhedlol
Gravenor, Michael Athro, Bioystadegau ac Epidemioleg
Griffiths, William Athro, Sbectrometreg Màs
Haboubi, Hassan Darlithydd Clinigol, Gastroenteroleg
Howell, Owain Athro Cyswllt, Llid y System Nerfol
Jenkins, Gareth Athro, Carsinogenesis Moleciwlaidd
Johnson, George Athro Cyswllt, Tocsicoleg Enetig
Lewis, Paul Athro Cyswllt, Biowybodeg Canser
Lewis, Keir Darllenydd, Meddygaeth Anadlol
Luzio, Stephen Darllenydd, Diabetes
Morgan, Claire Uwch Ddarlithydd, Biofarcwyr Canser
Owen, David Athro, Diabetes
Pallister, Ian Athro, Trawma ac Orthopedeg
Pickrell, William Darlithydd Clinigol, Niwroleg
Prior, Sarah Darlithydd, Diabetes
Rees, Mark Athro, Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd
Skibinski, David Athro, Bioleg Esblygiadol
Stephens, Jeffrey  Athro, Diabetes
Theofilopoulos, Spyridon Sêr Cymru II, Sêr Disglair
Wang, Yuqin Athro Cyswllt, Sbectrometreg Màs