Ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth

Mae’r Ysgol Feddygaeth ar frig y rhestr o ysgolion meddygol gorau’r DU o safbwynt amgylchedd ymchwil, ac mae’n ail o safbwynt ansawdd cyffredinol yr ymchwil. Rydym yn gwneud ymchwil o’r radd flaenaf sy’n cael effaith go iawn ar iechyd a lles.

Mae ymchwil amlddisgyblaethol yr Ysgol yn canolbwyntio ar themâu ymchwil sy’n bodoli’n barod ac sydd wedi esblygu’n llwyddiannus i ddarparu perfformiadau cryf o safbwynt denu cyllid ymchwil gwerthfawr, recriwtio myfyrwyr PhD a’r meysydd ymchwil hynny a ddarparodd berfformiad cryf iawn yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2014). Ers hynny rydym wedi agor yr adeilad Gwyddor Data, gan ychwanegu at ein hamgylchedd ymchwil sydd ar flaen y gad yn y DU yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd a’r Ganolfan NanoIechyd.

Themâu Ymchwil

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi nodi’n strategol bod angen datblygu rhagoriaeth ymchwil ynghyd â màs critigol. Fel cam cyntaf tuag at hyn, yn 2013 datblygodd 4 thema ymchwil ar gyfer ei gweithgaredd ymchwil. Roedd pob thema’n cael ei harwain gan uwch academydd ac roedd wedi’i chynllunio i feithrin gweithgaredd ymchwil integredig tra’n datblygu talentau ifanc. Y 4 thema yw: