Traethau

Gyda champws glan môr, mae bywyd fel myfyriwr yn Abertawe yn cynnwys mynd i'r traeth ar ôl darlithoedd ar gyfer barbeciw, pêl foli a syrffio gyda'ch ffrindiau. Yng nghanol 7 milltir o draeth euraidd Bae Abertawe a thaith fyr yn y car o Fae Langland, Bae Oxwich a Rhosili, ble arall hoffech chi fod?

Beach bbq fire

Mae'r myfyrwyr wrth eu bodd #SwanseaUniLife

Peidiwch â chymryd ein gair ni, gwelwch drosoch eich hun. Chwiliwch ar Instagram am #SwanseaUniLife a gwelwch rywfaint o'r anturiaethau anhygoel y mae ein myfyrwyr wedi'u cael wrth archwilio ein dinas ragorol sydd â miloedd o flynyddoedd o hanes a diwylliant ar ein stepen drws.

swanseaunilife

Dinas brysur

Mae Abertawe'n fwy na dinas lan môr yn unig. Mae'n fetropolis ffyniannus sydd â bywyd nos byd enwog, sin bariau a bwytai bywiog a chanol dinas byrlymus (gyda chastell yn ei chanol!) Mae'r marina hardd wrth ei hymyl ac mae’n gartref i'r adeilad talaf a'r bwyty talaf yng Nghymru. Byddwch yn dwlu ar eich amser yn y ddinas.

SA1

Gŵyr

Trysor Abertawe. Wedi'i dewis fel yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf yn y Deyrnas Unedig, wrth reswm rydym yn falch iawn o'r gem hon. Yn gartref i gestyll, siambrau claddu Neolithig, eglwysi canoloesol ac wrth gwrs nifer chwenychadwy o draethau gorau'r byd byddwch bob amser yn dod o hyd i rywbeth sy'n werth chweil ei archwilio ar y byd-enwog Benrhyn Gŵyr.

3 cliffs

Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn rhagorol ac yn wirioneddol yn darparu rhywbeth i bawb. Siopau fegan, Dawns yr Haf a phob clwb y gallwch feddwl amdano (gan gynnwys Quidditch!). Byddwch yn gwneud ffrindiau am oes.

Summer ball

Pêl-droed Uwch-gynghrair Lloegr

Mae Abertawe'n ddinas chwaraeon ac nid yw hynny'n fwy amlwg nac ar brynhawn Sadwrn ar ddiwrnod gêm yn Stadiwm Liberty. Yn gartref i'r Gweilch a Dinas Abertawe - yr unig dîm Uwch-gynghrair yng Nghymru - mae mynychu gêm bêl-droed Uwch-gynghrair yn hanfodol i bob cefnogwr o'r gêm hardd! 

Swans

Mae cymaint yn digwydd  

Mae Abertawe'n sin ddinas fywiog sydd ag arfordir sy’n destun cenfigen i unman yn y byd. Yn bwysicaf oll, mae bob amser rhywbeth yn digwydd. Boed bod yn well gennych chi Driathlon a Hanner Marathon Abertawe neu'r sin gwyliau sy'n cynnwys Gŵyl Caws a Seidr Gŵyr, Gŵyl Jas Rhyngwladol a Gŵyl Gwyddoniaeth Abertawe flynyddol rydych yn sicr o ddod o hyd i rywbeth a fydd at eich dant!

What's going on