Llwybrau i Feddygaeth

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn gartref i ystod o raglenni israddedig sy'n ymroddedig i'r wyddoniaeth sy'n sail i feddygaeth ac sy'n darparu'r sbringfwrdd delfrydol ar gyfer dilyn gyrfaoedd ym maes ymchwil, arloesi ac astudio pellach megis y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion.

Mae'n falch gennym allu gwarantu cyfweliadau ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion nodedig i raddedigion yn y disgyblaethau canlynol ar yr amod eu bod yn dewis y llwybr cywir ac yn diwallu'r meini prawf mynediad gofynnol.

Llwybrau i Feddygaeth

Bigemeg Feddygol

Geneteg Feddygol

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol

Meddygaeth i Raddedigion

 

Meddygaeth i Raddedigion

Pam Prifysgol Abertawe?

  1. Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 3ydd yn y Deyrnas Unedig a'r orau yng Nghymru yn ôl Tabl Pynciau Complete University Guide 2018.
  2. Sgoriwyd ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion gan QS World University Rankings ar gyfer 2017-2018.
  3. Daeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 1af yn y Deyrnas Unedig ar gyfer amgylchedd ymchwil ac yn gydradd 2il ar gyfer ansawdd ymchwil.
  4. Mae gan ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion raddfa lwyddo anhygoel o 100% ac mae’n cynnig Cymhwyster Meddygol Sylfaenol (PMQ) a gymeradwywyd gan Y Cyngor Meddygol Cyffredinol.
  5. Mae Prifysgol Abertawe ymhlith y 4% o’r prifysgolion gorau yn y byd. Ni yw'r gorau yng Nghymru a chawson ein henwi'n Brifysgol y Flwyddyn gan The Times a The Sunday Times Good University Guide 2017.