Y Sefydliad Gwyddor Bywyd

Y Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS) yw prif gyfleuster ymchwil feddygol Cymru. Mae'n gydweithrediad rhwng Prifysgol Abertawe a Llywodraeth Cymru, ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM), IBM a phartneriaid o ddiwydiant a busnes. Dyma'r buddsoddiad unigol mwyaf a wnaed erioed gan Lywodraeth Cymru ar unrhyw gampws prifysgol.

Y weledigaeth ar gyfer  ILS yw hyrwyddo gwyddoniaeth feddygol drwy ymchwil ac arloesi amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol er budd iechyd pobl, ac i gysylltu’r buddion hynny i'r economi drwy annog rhyngweithio gyda sefydliadau eraill mewn ysbryd o Arloesedd Agored.