ILS Brecwast Busnes

Meindia dy fusnes: Iechyd Meddwl a phobl yn rheoli eu hunan-ofal drwy offer digidol


Dydd Gwener 29ain Mehefin

8.30am-10am ILS2 Hwb y 5ed Llawr


Cyflwyniad gan:

  • Yr Athro Ann John
  • Menna Brown
  • Kimberley Littlemore (Cyfarwyddwr Creadigol eHealth Digital Media Cyf PocketMedic: busnes ffilmiau a phrofiadau a rennir)
SU Medical School

SU Medical School

@SwanseaMedicine