Menter ac Arloesedd Athrofa Gwyddor Bywyd

Beth bynnag fo’ch anghenion, ceisiwn eich cynorthwyo i gyflawni eich prosiectau. Gyda channoedd o ymchwilwyr gweithredol, pedwar llawr o labordai, swît ddelweddu a chyfleuster ymchwil clinigol, mae’r Sefydliad Gwyddorau Bywyd yn cynnig arbenigedd mewn ymchwil biofeddygol mewn labordai, iechyd cyhoeddus, gwyddorau poblogaeth, gwybodeg, tele-iechyd, ymchwil gwasanaethau iechyd a mwy. Bernir bron i 90% o ymchwil yr Athrofa Gwyddor Bywyd yn annibynnol fel safon ryngwladol neu o’r radd flaenaf yn fyd-eang. Rydym wedi arfer gweithio gyda sefydliadau o bob maint neu gyfnod datblygu. Os oes gennych broblem rydych angen ei datrys, efallai gall un o’n hymchwilwyr gynorthwyo.