Amgylchedd Dysgu ac Ymchwil Hyblyg sydd wedi’i Wobrwyo

Mae ein cyrsiau Ôl raddedig wedi’u cynllunio i weddu gyda bywydau prysur gweithwyr iechyd proffesiynol. Petaech eisiau dilyn eich diddordebau, mynd ymlaen yn eich gyrfa, neu gymryd cyfeiriad newydd, gall astudiaeth ôl-raddedig yn yr Ysgol Feddygol wella’ch cyflogadwyedd.

Bydd ein fframwaith yn caniatáu gweithwyr proffesiynol prysur i astudio Graddau Meistr, Diplomau Ôl raddedig, Tystysgrifau Ôl raddedig neu fodiwlau CDPP sy’n sefyll ar wahân ac opsiynau dysgu o bell llawn amser a rhan amser (os na nodir yn wahanol). Byddwch yn ymuno ag amgylchedd ymchwilio cynhyrfus sydd wedi ennill gwobrau ble byddwch yn manteisio ar yr addysg a arweinir gan ymchwil, goruchwyliaeth a mynediad at gyfleusterau rhagorol.