Pa radd Gwyddorau Meddygol y gallwch CHI ei astudio gyda ni?

null

Lawrlwythwch y cwis i ddarganfod pa gwrs sy'n addas i chi

A wyddoch chi?

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn cynnig ystod o raglenni israddedig, gan arbenigo yn y Gwyddorau Meddygol, Biogemeg a Geneteg, wedi'u cyflwyno yn yr Amgylchedd Ymchwil gorau'n y Deyrnas Unedig.

Llwybrau i Feddygaeth

Gwarentir cyfweliad i fyfyrwyr Geneteg Feddygol, Biogemeg Feddygol a'r Gwyddorau Meddygol Cymhwysol rhaglen Meddygaeth i Raddedigion Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, cyhyd â'u bod wedi dewis y llwybr priodol, wedi perfformio'n foddhaol drwy gydol eu hastudiaethau ac yn bodloni'r meini prawf mynediad gofynnol.

Cyrsiau yn dod yn fuan…
Ewch ar daith o'n cyfleusterau