Graddau Ymchwil Ôl-raddedig

Ystyrir myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig fel aelodau cynhwysol o dîm ymchwil yr Ysgol ac anogir iddynt chwarae rhan weithredol wrth ddatblygu'r gymuned a'r amgylchedd. Fel myfyriwr ôl-raddedig bydd gennych fynediad at raglen amrywiol o seminarau a gweithdai, a rhaglen datblygu sgiliau gynhwysfawr sy'n cyflwyno myfyrwyr i arloesedd, biofentergarwch a thechnolegau digidol, yn ogystal â sgiliau craidd traddodiadol. Byddwch yn ymuno â chymuned ymchwil ôl-raddedig ffyniannus o 200 o fyfyrwyr â mynediad at labordai ac adnoddau o'r radd flaenaf. Anogir myfyrwyr i fynychu cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol, a chefnogir hyn drwy gynllun bwrsariaethau. Bob blwyddyn mae'r Ysgol Feddygaeth yn cynnal Cynhadledd Ôl-raddedig, lle mae ein myfyrwyr yn rhoi cyflwyniadau llafar a phoster er mwyn datblygu eu sgiliau cyflwyno a chyfathrebu ac i ymarfer ymdopi â (a gofyn) cwestiynau mewn amgylchedd ymchwil realistig.

Drwy gydol eich ymgeisyddiaeth, cewch eich cynorthwyo gan dîm cyfarwyddo (arweiniad academaidd a bugeiliol), yn ogystal â thîm pwrpasol Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol Feddygaeth a Phwyllgor Graddau Uwch.