Pam astudio yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe?

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe'n lle gwych i ddechrau neu i barhau i astudio meddygaeth. Gall ein hymchwilwyr ddefnyddio'r Sefydliad Gwyddor Bywyd (ILS) gwerth £100 miliwn, sef prif gyfleuster ymchwil Cymru.

Rydym yn gweithio'n agos hefyd gyda'n partneriaid yn y GIG i sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu, ymchwil a gwasanaethau clinigol, a thrwy hynny rydym yn falch bod 90% o'n graddedigion mewn swydd lefel raddedig neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl cwblhau eu hastudiaethau.

Ewch ar daith o'n cyfleusterau