Gyda dyfodol ein planed yn gynyddol ansicr a sôn cyson yn y newyddion am faterion megis microblastigion, llygredd aer ac ynni adnewyddadwy, mae ar nifer o’n myfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr eisiau ‘gwneud gwahaniaeth’ yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Abertawe a thu hwnt i hynny. Un ffordd o wneud hyn yw cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. 

Mae nifer o brosiectau y mae staff a myfyrwyr yn y Coleg Gwyddoniaeth yn eu gwneud yn cyfrannu’n helaeth at lwyddiant y nodau. I wybod mwy ynglŷn â sut yr ydym ni’n helpu, cliciwch ar y dolenni sydd o dan bob nod.

Gall saff a myfyrwyr hefyd helpu i gyflawni’r nodau hyn yn lleol drwy gymryd rhan mewn mentrau megis ymgyrchoedd glanhau traethau yn Abertawe, Awr y Ddaear, Y Wobr am Gynaliadwyedd, neu’r fenter Dyfodol Disglair.

No poverty
Zero hunger
Good health
Quality education
Gender equality
Clean water
Clean energy
Work and economic
Industry
Reduced inequalities
Sustainable cities
Responsible consumption
Climate action
Life below water
Life on land
Peace
Partnership