Ffowndri Gyfrifiadol

Trosolwg

Bydd y cyfleuster Gwyddor Gyfrifiadol newydd o safon fyd-eang gwerth £31 miliwn yn esiampl o gydweithio ar ymchwil a bydd yn ceisio denu ymchwilwyr blaenllaw i Gymru, gan roi Abertawe wrth wraidd ecosystem ranbarthol ffyniannus o ymchwil a chwmnïau digidol.

Elwodd y Ffowndri Gyfrifiadol o fuddsoddiad o £17 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a bydd yn ysgogi ymchwil gwyddor gyfrifiadol ac yn gwneud Cymru'n gyrchfan fyd-eang ar gyfer gwyddonwyr cyfrifiadol a phartneriaid diwydiannol.

ERDF Logo 140x105‌Gweledigaeth y Brifysgol yw meithrin a thyfu cymuned ymroddedig o wyddonwyr cyfrifiadol sy'n cynnal ymchwil trawsffurfiol ac sy'n credu bod gwyddor gyfrifiadol well yn hanfodol wrth adeiladu byd blaengar: yn gymdeithasol, yn economaidd, yn ddiwylliannol, yn athronyddol ac yn ddeallusol.

Ar hyn o bryd mae'r Adran yn darparu rhagoriaeth ymchwil o safon fyd-eang mewn tri phrif faes: Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron (HCI), Sylfeini Cyfrifiadureg a Chyfrifiadura Gweledol.

Bydd yr ehangu'n galluogi gwyddor gyfrifiadol yn Abertawe i dyfu ac i gynnal ymchwil newydd, ystyrlon ac sy'n dwyn elw, ochr yn ochr ag addysgu a gweithgarwch ymestyn allan presennol.

Disgwylir i waith adeiladu'r Ffowndri ddechrau fis Tachwedd ac y bydd yn agor ym mis Medi 2018.

Mae gwybodaeth bellach am yr adeilad newydd ar gael yma.