Symposiwm ar Faterion Aberoedd Bach

Prif Siaradwyr

Yr Athro Michael Elliott

Cyfarwyddwr Sefydliad Astudiaethau Estuarine ac Arfordirol (IECS) ac Athro Gwyddorau Estuarine a Arfordirol ym Mhrifysgol Hull. Awdur arweiniol yr adroddiad "Ymchwiliad Marwolaethau Cocos Burry Inlet 2009-2011" ar gyfer Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Yr Athro Ken Pye

Cyfarwyddwr Kenneth Pye Associates Cyf. Yn arbenigo mewn ymchwiliadau geomorffolegol a gwaddodol, yn enwedig yn ymwneud ag amgylcheddau morol a morol arfordirol, datblygiadau seilwaith, ail-greu cynefinoedd, asesu risg ac ymchwiliadau i ddigwyddiadau.

Yr Athro Tim Jickells

Mae Tim Jickells yn athro gwyddorau amgylcheddol ym Mhrifysgol East Anglia. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar biogeochemeg y môr gyda phwyslais arbennig ar fewnbynnau atmosfferig a beicio carbon a maetholion. Mae ganddo ddiddordeb hefyd ynghylch sut y gall y wybodaeth hon gefnogi rheolaeth arfordirol.

Beth oedd y Symposiwm 2013 yn ei olygu?

'Problemau Aber Afon Bach'. Roedd yn gasgliad o geomorffolegwyr, hydrolegwyr, arbenigwyr pysgodfeydd, biolegwyr a rheolwyr llywodraethol a drafododd faterion sy'n effeithio ar aberoedd bychain, yn enwedig Burry Inlet (Aber Loughor, De Cymru).

Yn yr un modd, roedd gwyddonwyr o wahanol feysydd o bob rhan o Ewrop yn mynychu'r Symposiwm 2013, a gyd-gynhaliodd yr ECSA a SEACAMS. Clywodd y cynrychiolwyr am aberoedd bach yn Mallorca, dynameg poblogaeth y cocos ar draws y DU a Ffrainc, effaith adeiladu argae ar ffytoplancton ym Mhortiwgal, ymdrechion adfer y morfa heli yn Lloegr, a dynameg maeth mewn aberoedd. Diolchwn i'r holl gyflwynwyr, yn enwedig ein prif siaradwyr, a roddodd mewnwelediadau hudolus i'w meysydd, tra'n darparu platfformau i'w trafod.

Ewch i'n dropbox os hoffech weld rhywfaint o gyflwyniad Symposiwm 2013.

Adolygu bron i 40 mlynedd o ymchwil - faint mwy ydyn ni'n ei wybod?

Os hoffech gael copi digidol o lyfr 1976 'Problemau Aber Afon Bach' neu os hoffech ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at Dr. Suzanne Grenfell

Cyhoeddi Symposiwm 2013

Cyhoeddir papurau o Symposiwm 2013 ar Faterion Bachoedd Bach yn dilyn adolygiad cyfoedion yn y cylchgrawn 'Estuarine, Coastal and Shelf Science'.

Dylai awduron a hoffai gyfrannu gysylltu â Dr. Ruth Callaway os nad ydynt wedi gwneud hynny eisoes.

Bydd y newyddion diweddaraf a'r dyddiadau cau i'w cyflwyno yma.