Halltedd marina Abertawe

Y Cwch Ymddiriedolaeth Gymunedol Abertawe (SCBT) wedi cael ddiweddar llong, y Tywysog Du, i ymgymryd â mordeithiau masnachol i fyny'r afon Tawe o'i angori ym Marina Abertawe. Ers ei chyflwyno yn 2010 hwyr yn gryn dipyn o rydu o'i cragen dur wedi cael ei nodi. Mae dau achosion posibl o hyn wedi cael eu hawgrymu:

  1. Electrolysis rhwng y cragen dur Tywysog Du a haearn y gragen y Helwick cwch yn cael ei brys golau gan y cylched trydanol sy'n gyffredin rhwng y ddau llongau.
  2. Dewis anghywir o anodau aberthol ar y Tywysog Du ar gyfer y drefn halwynedd y mae'n cael ei brofi yn ei angori.

Diben yr oedd cynorthwyo i ymchwilio i ail o'r rhain achosion posibl.

Halwynedd mesuriadau eu cymryd yn ystod llanw neap a gwanwyn ar y angori Tywysog Du ym mis Gorffennaf a mis Medi 2011. Mae'r holl fesuriadau a gymerwyd yn dangos y halltedd i fod gryn dipyn yn is na'r crynoadau dwr môr y mae'r anodau ddefnyddir ar ei cragen yn benodol ar gyfer, a thrwy hynny liniaru eu heffeithiolrwydd.

Yn seiliedig ar y mesuriadau hyn, awgrymir bod y SBCT ymgynghori ag arbenigwyr i ddewis anod aberthol priodol sy'n addas ar gyfer salinities o 0-10 PSU.