Astudiaethau achos ymchwil

Cynorthwyo busnesau

Cynorthwyo busnesau

Gall SEACAMS helpu busnesau mewn sawl ffordd drwy ein 'Menter Helpu' sy'n rhoi cyngor technegol prosiectau byr yn amrywio rhwng 1-10 diwrnod, gyda chymorth i'ch cwmni o dan Gymorth Gwladwriaethol rheoliadau 'De Minimis'. Gweithdai, cyngor technegol, astudiaethau dichonoldeb, astudiaethau n ben-desg, arolygon gwaith maes i gyd yn enghreifftiau o sut yr ydym wedi cynorthwyo rhai busnesau.

Ymchwil a datblygu

Ymchwil a datblygu

Prosiectau ymchwil a datblygu mwy o amser yn cynnwys rhywfaint o fewnbwn amser gan y sefydliad, ond gall o bosibl arwain at gymorth llawer mwy sylweddol ar gyfer y sefydliad hwnnw. Gall prosiectau Ymchwil a Datblygu ar y cyd, sy'n para o ychydig wythnosau i flynyddoedd, gefnogi eich busnes gyda chynnyrch neu arolwg ddylunio a phrofi casglu data, neu ddadansoddiad. Mae'r prosiectau ymchwil yn cael eu cynnal ar sail gydweithredol, felly nid ydynt yn ddarostyngedig i reoliadau cyllid 'De Minimis'.