Meysydd cymorth

null

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

  • Dynameg gwaddod a morffoleg, gan ganolbwyntio'n benodol ar newid hinsawdd
  • Technegau arolygu arfordirol (UAVs ffotogrammetrig a Sganiwr Laser Daearol)
  • Peirianneg ecolegol i wella bioamrywiaeth arfordirol a gwydnwch

Arbenigedd arbenigol ar draws dau goleg, ESRI a Biowyddorau, i'r sector ynni morol ac arfordirol.

Arolwg Arfordirol

Arolwg Arfordirol

Mae effaith amgylcheddol defnyddio tonnau a ynni'r llanw yn dal i fod yn anhysbys o hyd.

Mae tîm arfordirol SEACAMS 2 yn rhoi technolegau newydd i'r prawf ac maent yn ymgymryd ag amrywiaeth o dechnegau arolygu arfordirol, gan gynnwys GVV (yn y llun) a Sganiwr Laser Daearol i ddeall y ffordd y bydd amgylcheddau arfordirol yn newid o echdynnu ynni morol.

Morffodynameg Arfordirol

Morffodynameg Arfordirol

Mae'r maes ymchwil hwn o ddiddordeb arbennig ymysg staff peirianneg yr arfordir. Bydd y tîm yn asesu a monitro morffodynameg arfordirol mewn cydweithrediad â phrosiectau SEACAMS2 sy'n gysylltiedig â sectorau ynni'r llanw a'r tonnau.

Ar hyn o bryd, mae'r tîm yn treialu sganiwr laser daearol (yn y llun) i gasglu data ar morffodynameg arfordirol yn Ne Cymru.

Gwydnwch Arfordirol a Pheirianneg Ecolegol

Gwydnwch Arfordirol a Pheirianneg Ecolegol

Gydag arbenigedd mewn dynameg gwaddod, dadansoddi ac arolygu, gall y tîm gynnig cyngor arbenigol ar brosiectau arfordirol gan gynnwys y rhai sy'n wydn arfordirol a pheirianneg ecolegol.

Mae lefel gynyddol y môr a stormydd cynyddol yn bygwth bioamrywiaeth a gwydnwch (er enghraifft, y gallu i barhau i ddarparu gwasanaethau ecosystem yn wyneb newid amgylcheddol) o ecosystemau arfordirol, gan gynnwys twyni tywod, glannau heli a glannau creigiog. Mae adeiladu strwythurau ynni adnewyddadwy (e.e., lagwnau llanwol) mewn ardaloedd arfordirol yn cyflwyno'r ddau fater a'r cyfleoedd ar gyfer bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystem.