Meysydd cymorth

null

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

  • Monitro biocwstig
  • Effeithiau amgylcheddol dyfeisiau ynni adnewyddadwy morol ar famaliaid morol ac adar môr
  • Symud anifeiliaid, costau ynni i adar môr plymio
  • Effeithiau môrograffeg ar ymddygiad bwydo mamaliaid morol ac adar môr

Monitro bioacwstig ar y morfilod

Monitro bioacwstig ar y morfilod

Mae arbenigedd SEACAMS2 yn cynnwys profiad helaeth o ddefnyddio dyfeisiau monitro acwstig goddefol (PAM) neu offer hydrophone wedi'i dynnu i fonitro cetacegiaid yn y lleoliadau o ddyfeisiadau ynni adnewyddadwy morol posibl. Gellir defnyddio dadansoddiad lluosog o ddata canfod i asesu presenoldeb tymhorol a gofodol porthladd a phollannau'r harbwr o amgylch ardaloedd ynni uchel o arfordir Cymru ac o fewn parth demo Wave Hub.

Prototeipio a Lluniadu Peirianyddol

Symud anifeiliaid mewn safleoedd ynni llanw uchel

Gall tîm SEACAMS2 gynnig cyngor arbenigol helaeth ar symud anifeiliaid a defnyddio ynni, yn benodol yn ymwneud â mamaliaid morol ac adar môr. Mae gosod dyfeisiau ynni'r llanw mewn ardaloedd morol egni uchel hefyd yn ffafrio trwy fwydo morloi, porthladd ac adar môr plymio, sy'n dal goblygiadau ar gyfer risgiau gwrthdrawiad neu aflonyddu posibl i'r anifeiliaid hyn.

Gallai ymchwilio i symudiad graddfa ddirwy ac ymddygiad porthiant adar môr plymio roi mewnwelediad i'r lleoliad gorau ar gyfer gosod rhandaliadau ynni'r llanw.

Gellir asesu symudiad seliau gan ddefnyddio dyfeisiau olrhain i fonitro ac atgynhyrchu symudiadau 3D, ymddygiad a gwariant ynni mewn ardaloedd o ddyfeisiadau MRE arfaethedig. Gallai'r wybodaeth hon helpu i wella dealltwriaeth o ryngweithio rhwng morloi llwyd a dyfeisiau ynni'r llanw o'i gymharu â symudiad cyffredinol ac ymddygiad mewn ardaloedd o ynni llanw uchel.

Effeithiau Amgylcheddol ar famaliaid morol

Effeithiau Amgylcheddol ar famaliaid morol

Mae gan SEACAMS2 arbenigedd y gellir ei ddefnyddio gan y sector ynni adnewyddadwy morol i ymchwilio i effeithiau dyfeisiadau penodol ar famaliaid morol. Mae gan y tîm ecoleg dwr agored fedrau a allai gynorthwyo â dylunio dulliau arolygu newydd, dadansoddi setiau data presennol a mynediad i longau ymchwil i gynnal treialon arolwg cwch.