Meysydd Arbenigedd Ymchwil

Peirianneg Arfordirol

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

Effeithiau dyfeisiau ynni morol ar tonnau, hydrodynameg a gwaddodion
Morffodynameg arfordirol ac aberol
Modelu hydrodynamig a gwaddodion

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Asesiad a Dadansoddiad Amgylcheddol

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

Ansawdd dŵr yr arfordir
Llygredd dŵr
Rhywogaethau ymledol a thrin dŵr
Cytometreg llif a dadansoddiad maetholion


Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Ecosystemau Benthig Morol

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

Arolygon arfordirol
Cymunedau benthig
Ecoleg ac adfer haagwell
Nwyddau a gwasanaethau ecosystem


Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Ecoleg Dŵr Agored

Mae'r meysydd o ddiddordeb yn cynnwys:

Monitro acwstig ar y morfilod
Arolwg mamal môr ac adar môr
Ecoleg symudol


Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.