Cysylltwch â ni

Mwy am SEACAMS2

null

Prif amcan SEACAMS2 yw cynorthwyo i ddatblygu cyfleoedd mewn carbon isel, Ynni a'r Amgylchedd yn rhanbarthau cydgyfeirio Cymru, ac mae'n fuddsoddiad yn y potensial a gynigir gan yr economi morol ac ynni adnewyddadwy morol.

Trwy SEACAMS2, bydd cwmnïau sydd am ddefnyddio pŵer y môr a chreu diwydiant ynni morol cynaliadwy yng Nghymru yn gallu cael gafael ar gymorth ymchwil hanfodol sydd ei angen arnynt os ydynt am allu symud ymlaen gyda'u datblygiadau gwerth miliynau o bunnoedd.

Mae ynni'r llanw yn brif ffynhonnell ynni adnewyddadwy morol Cymru, gyda diwydiant yn edrych ar wahanol fathau o gynhyrchu ynni trwy ynni'r llanw, morlynoedd llanw ac ynni'r tonnau. Bydd yr ail gyllid SEACAMS yn ymestyn swm, ansawdd a mynediad i'r math o ddata y mae ar gwmnïau datblygu ei angen cyn ymgysylltu â chymhlethdodau lleoli gwahanol fathau o brosiectau ynni adnewyddadwy morol.

Yn ogystal â deall y lleoliadau sydd fwyaf addas ar gyfer gwahanol fathau o ddulliau cynhyrchu ynni, mae angen dealltwriaeth fanwl o'r datblygwyr o sut y bydd y technolegau cynhyrchu ynni, p'un ai technoleg tonnau, morlynoedd llanw neu unrhyw systemau trosi ynni eraill yn perfformio dros ddegawdau, a sut y bydd yr amgylchedd amgylchynol - bydd gwely'r môr, y dŵr a'r cerrynt a'r anifeiliaid morol yn ymateb, yn ogystal ag unrhyw effeithiau o newid lefel y môr yn ystod oes oes y generaduron ynni hyn.

Bwriedir i SEACAMS2 ddatblygu rhwydwaith o arsyllfeydd arfordirol i gasglu'r data ansawdd uchel hwn a sicrhau ei fod ar gael i ddarpar ddatblygwyr. Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar gasglu gwybodaeth o amgylch y ddau faes arddangos sefydledig ar gyfer ynni adnewyddadwy morol a sefydlwyd eisoes gan Ystad y Goron. Mae'r rhain yn gorwedd oddi ar arfordir gogledd-orllewin Ynys Môn ac oddi ar arfordiroedd Sir Benfro. Bydd SEACAMS2 hefyd yn gweithio gyda chwmnļau sy'n ymchwilio i ddatblygiad morlynoedd llanw mawr yng Ngogledd a De Cymru.

Rhennir rhyngweithio SEACAMS2 â diwydiant yn becynnau gwaith sy'n canolbwyntio ar gydrannau penodol o'r sectorau nwyddau a gwasanaethau ecosystemau môr adnewyddadwy morol a gwasanaethau morol. Mae'r pecynnau gwaith fel a ganlyn:

• Gweithredu WP1 a Chyflawni Craidd

• WP2 Energy wave

• WP3 Llanw'r Ynni Ynni

• WP4 Energy Range Range

• WP5 Trosglwyddo data morol o arolwg maes i gynhyrchion ac adnoddau data hygyrch ar-lein (ENVOKH)

• WP6 Nwyddau a Gwasanaethau Ecosystem Arfordirol a Morol (ACCESS-Wales)

Cyfeiriad

SEACAMS
Ystafell 139 Adeilad Wallace
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
Cymru, DU

Ble ydyn ni?

map

Siarad â SEACAMS

Ffôn: +44 (0) 1792 513005

Ffacs: +44 (0) 1792 295452

e-bost: seacams@abertawe.ac.uk