A yw fy nghwmni'n gymwys i gael cymorth gan SEACAMS?

Gall SEACAMS gynorthwyo Mentrau Bach a Chanolig (BBaChau) yn rhanbarth Cydgyfeiriant Cymru (mae siroedd yn yr ardal hon wedi'u cysgodi melyn ar y map). Os ydych chi'n fusnes y tu allan i'r rhanbarth hon o Gymru, mae'n rhaid i'ch gwaith fod o fudd i'r rhanbarth Cydgyfeirio er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth. Gall SEACAMS hefyd gynorthwyo cwmnïau mwy (yn amodol ar gymhwyster). Nid ydym yn gallu gweithio gyda chyrff rheoleiddio, y llywodraeth ganolog nac awdurdodau lleol.

Nid yw gweithio gyda SEACAMS yn mynnu bod eich busnes yn gwneud unrhyw gyfraniad ariannol. Mae dau fath o gymorth:

  1. 'Enterprise Assist' - prosiectau cyngor technegol byr (1-10 diwrnod), gyda chymorth i'ch cwmni o dan reoliadau Cymorth Gwladwriaethol 'De Minimis'.
  2. Prosiectau Ymchwil a Datblygu Cydweithredol - sy'n para o ychydig wythnosau i flynyddoedd i gefnogi'ch busnes gyda dylunio neu brofi cynnyrch neu arolwg, casglu data neu ddadansoddi. Cynhelir y prosiectau ymchwil hyn ar y cyd, felly nid ydynt yn ddarostyngedig i reoliadau ariannu 'De Minimis'.

Wrth weithio gyda SEACAMS gofynnir i chi lenwi ffurflen i asesu eich cymhwyster. Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn eich cynorthwyo.

Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru (gorllewin a'r cymoedd)

Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru