RV Noctiluca

RV Noctiluca

Cwch ymchwil prifysgol Abertawe gyda ffrâm A mawr sy'n gallu lleihau offer samplu trwm yn ddiogel. Yn gallu gwaith arfordirol ym Môr Hafren a thu hwnt.

CTD Sonde

YSI 6600-M Sonde

YSI 6600-M Sonde

Hysbysiad hunan-archwiliad yn y fan a'r lle i fesur proffiliau o gynhyrchedd (halltedd), tymheredd, dirlawnder ocsigen, cymylogrwydd a fflworoleuedd cloroffyl.

Lif mesurydd

Lif mesurydd

Metr cyfredol Valeport Braystoke

Ar gyfer mesuriadau cyflymder a chyfeiriad symud dŵr yn y fan a'r lle.

Beam treillio

Beam treillio

Trawliau trawst mawr ar gyfer arolygon epibenthig.

GPS

GPS

Pecyn Leica NetRover GNSS

Triple Amlder System Rover GNSS ar gyfer ceisiadau arolygu uwch

Fideo tanddwr

Fideo dan y dŵr

Camera Underwater Spy Sea ac uned arddangos Sony High 8

Ystafell camera ac arddangos gwyliadwriaeth fideo o dan y dŵr ar gyfer arolygon gwely'r môr.

Hennill

Hennill

Van Veen wedi'i Guro Sefydlog (uchaf) Van Veen Bara Braich Hir (gwaelod)

Sail mawr ar gyfer samplu benthig ..