Mwyhau DNA

Mwyhau DNA

Adwaith Gadwyn polymeras (PCR) Peiriant

Defnyddir i ymhelaethu ar ddarnau o DNA i'w dadansoddi ymhellach

Crynodiadau gwaddod elfennol

Crynodiadau gwaddod elfennol

Sbectrosgopeg Amsugno Atomig (AAS)

Defnyddio i bennu crynodiadau elfennol o Dechreuodd gwaith casglu sampl gwaddod, metelau trwm yn bennaf

Samplu pridd

Samplu pridd

Samplu Pridd a rhidyllau (gwaelod) Shakers Hidlo'r (top) hidlo echdynnu

Mai yn cael ei ddefnyddio naill ai ar gyfer paratoi (hy i dynnu gronynnau maint dosbarthiadau penodol ar gyfer dadansoddiad pellach), neu ar gyfer hidlo sych a gwlyb i bennu maint y gronynnau dosbarthiadau

Labordy a ddefnyddir ar gyfer paratoi ac is-samplo o samplau a gasglwyd yn ddiweddar waddodion

Sbectroffotomedr

Sbectroffotomedr

CECIL 6000 sbectroffotomedr Cyfres

Offeryn ar gyfer mesur dwysedd y golau, y gellir mesur dwysedd fel swyddogaeth y donfedd ffynhonnell golau. Ddefnyddiol yn y meysydd, gwyddoniaeth deunydd biocemeg, cemeg a bioleg moleciwlaidd.

Dosbarthiad maint gronynnau

Dosbarthiad maint gronynnau

Dadansoddwr Coulter Gronynnau Laser Micromeritics Sedigraph (Dadansoddwr Gronynnau Pelydr-X)

Mae'r rhain yn ddau ddarn o offer yn cael eu defnyddio ar gyfer penderfyniad cywir ddosbarthu maint gronynnau yn dilyn y sampl cyn-driniaeth. Mae'r Sedigraph cael ei ffafrio pan fydd mesuriadau cywir iawn o glai canran yn ofynnol, tra bod y Dadansoddwr Coulter yn fwy hyblyg, a gellir ei ddefnyddio ar y ddwy gwaddodion sych a gwlyb o feintiau amrywiol a ffynonellau.

Cymhareb Isotop Sefydlog

Cymhareb Isotop Sefydlog

Isotop sefydlog Dadansoddiad Cymhareb (PDZ Europa)

Dadansoddiad maeth

Dadansoddiad maeth

Lif cylchrannog Dadansoddwr Maetholion

Defnyddir ar gyfer canfod a mesur cywir o faetholion anorganig hybrin mewn ystod eang o samplau dwr naturiol. Yn nodweddiadol, dadansoddiad yn cynnwys amonia, ffosffad, silicad, nitrad a nitraid, Diddymu Carbon Organig, Diddymu carbon anorganig, Nitrogen Cyfanswm ocsideiddio, Diddymu Cyfanswm Ffosfforws.

Microsgopau

Microsgopau

Amrywiol fathau o microsgopau

Gall gael ei ddefnyddio microsgopau i ymchwilio, ffynhonnell gwaddod neu ar gyfer astudiaethau fwy dadansoddol, megis dulliau sy'n dyddio cymharol gan ddefnyddio tephra, cyfrif paill i ganfod newidiadau mewn llystyfiant, neu i gyfrif ddarnau siarcol i ymchwilio amlder tân.

X-Ray Fflworoleuedd

X-Ray Fflworoleuedd

Symudol Pelydr-X dadansoddwr Fflworoleuedd

Defnyddir ar gyfer penderfynu gyflym o grynodiadau elfennol (o Mg i U), gydag ystod canfod yn ymestyn o gyfanswm canran uchel, i lawr i rannau fesul miliwn.

Dosbarthiad maint gronynnau

Dosbarthiad maint gronynnau

Dadansoddwr Coulter Gronynnau Laser Micromeritics Sedigraph (Dadansoddwr Gronynnau Pelydr-X)

Mae'r rhain yn ddau ddarn o offer yn cael eu defnyddio ar gyfer penderfyniad cywir ddosbarthu maint gronynnau yn dilyn y sampl cyn-driniaeth. Mae'r Sedigraph cael ei ffafrio pan fydd mesuriadau cywir iawn o glai canran yn ofynnol, tra bod y Dadansoddwr Coulter yn fwy hyblyg, a gellir ei ddefnyddio ar y ddwy gwaddodion sych a gwlyb o feintiau amrywiol a ffynonellau.

Tyndra arwyneb

Tyndra arwyneb

Galw Heibio Hawdd - Goniometer

Mae'r Goniometer cael ei ddefnyddio i fesur tyndra arwyneb mewn astudiaethau hydroffobig

Cyfansoddion organig

Cyfansoddion organig

Carlam Dionex 200 toddyddion echdynnu - Cyfansoddion Organig; Chromatographer Nwy - Sbectromedr Offeren (GC / MS Agilent) (llun)

Adennill hydrocarbonau aromatig polysyclig, deuffenylau polyclorinedig, petroliwm a hydrocarbonau chyfanswm o samplau gwaddod

Eithriadol o cywir pwyso (fil o μg) o samplau bach ar gyfer dadansoddi isotopig neu garbon

Defnyddir ar gyfer y mesur ac adnabod cyfansoddion organig olrhain (echdynnu fel arfer gan ddefnyddio'r echdynnu cyflymu toddydd.

Ffwrneisi distewi

Ffwrneisi distewi
Penderfynu carbon organig, siarcol a chynnwys carbonad o samplau mawr (3-5g)

Fflworoleuedd actif

Fflworoleuedd actif

Waltz Dadansoddwr ffytoplancton Phyto-Pam

Penderfynu cynnwys cloroffyl weithredol mewn dyfroedd naturiol a hefyd yn gwahaniaethu rhwng gwahanol grwpiau o algae pigmentog (algâu gwyrdd, a cyanobacteria diatomau).

Gall y perfformiad ffotosynthetig ac ysgafn-adaptational cyflwr y gwahanol fathau o ffytoplancton yn cael ei asesu.

Rhewi sychach

Rhewi sychach

Thermo sychwr rhewi savant

Yn berthnasol gwactod ar dymheredd isel iawn (-60°C) i dynnu yn ysgafn dwr o samplau

Alcalinedd

Alcalinedd

Apollo Kit alcalinedd SciTech Prawf

Profi alcalinedd dwr môr a samplau dwr croyw.

Calorimeter bom

Calorimeter bom

Paratoi samplau i'w dadansoddi ymhellach: ee Asid echdynnu metelau trwm, paill paratoi mawn i bennu lefel y humification, neu echdynnu a tephra i'w dadansoddi ficrosgop.

Mesurau y gwres ryddhau neu ei amsugno yn ystod adwaith cemegol, penderfynu ar y egni potensial o sylweddau organig.

Titrator

Titrator

Awtomataidd titrino ynghyd â

Titrator Compact ar gyfer titradiadau deinamig a monotonic gyda chydnabyddiaeth phwynt cywerthedd awtomatig yn ogystal â titradiadau endpoint.

Carbon Organig Cyfanswm

Carbon Organig Cyfanswm

Primacs Solet Sampl TOC Analyzer

Mae'n caniatáu dadansoddiad cyflym a chywir o Garbon Cyfanswm trwy hylosgiad catalytig tymheredd uchel ar 1050 ° C

Er mwyn penderfynu cynnwys carbon ar samplau munud (10-12 μg), gyda chywirdeb uchel iawn

Sbectroffotomedr maetholion

Sbectroffotomedr maetholion

Llaw sbectroffotomedr DS/2500 vis i'w dadansoddi maeth

Dadansoddiad ar gyfer helïedd a Dadansoddi pH ar gyfer Nitraid amonia,, Nitradau, alcalinedd

Gwahanydd magnetig

Gwahanydd magnetig

Model Frantz Gwahanydd Magnetig

Gwahanu deunyddiau gronynnog sych yn ôl eu datguddiad magnetig

Treulio microdon

Treulio microdon

Treulio Microdon MARSX

Echdynnu a threuliad gyfer samplau amgylcheddol.

Cromatograffaeth synhwyrydd

Cromatograffaeth synhwyrydd

Hafren dadansoddol SA6604 canfodydd Rhaglenadwy Fflworoleuedd

Synhwyrydd ar gyfer cromatograffeg.

Allgyrchyddion

Allgyrchyddion
Mae darn anhepgor o offer a ddefnyddir mewn llawer o'r cyfnodau dadansoddi - a ddefnyddir fel arfer i dynnu supernatant o solidau yn dilyn proses o echdynnu neu wahanu

Dadansoddiad gronynnau

Dadansoddiad gronynnau

Beckham Coulter Cownter Multisizer 4

Gronynnau cyfrif a maint offer.

Paramedrau magnetig

Paramedrau magnetig

MS2 Bartington Mesurydd Amlder eu bod yn agored Deuol (top) Molspin Fluxgate magnetomedr Troelli (gwaelod)

Magneteg mwynau yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd yn berthnasol i gofnodion gwaddodol, efallai y dehongliad o'r data yn cael ei ddefnyddio i gyfleu newidiadau mewn ffynonellau gwaddodion, neu er mwyn tynnu sylw gorwelion tân.

Efallai y bydd y Bartington yn cael ei ddefnyddio i fesur dueddiad maes isel ac uchel magnetig (χlf a χhf)

FlowCam

FlowCam

Technoleg Delweddu Hylif

Dadansoddiad gronynnau awtomataidd gyda delweddu digidol ar gyfer mesur maint a siâp o ronynnau microsgopig mewn cyfrwng hylif