Meddalwedd safonol

SEACAMS yn cael mynediad i feddalwedd safonol, gan gynnwys MS Office ac LaTeX ar gyfer datblygiad adroddiad yn ogystal â phecynnau statisical safonol fel IBM SPSS. Yn ogystal â'r nifer o becynnau meddalwedd arbenigol ar gael i'w defnyddio, gan gynnwys y canlynol.

PRIMER-E

PRIMER-E

Pecyn Amgylcheddol dadansoddiad ystadegol aml-amrywedd.

HYPACK

HYPACK

Mewnbwn aml-pecyn arolwg hydrograffig.

Python

Python

Lefel uchel iaith raglennu ar gyfer datblygiad cyflym y meddalwedd pwrpasol.

ArcGIS

ArcGIS

Mae system GIS a ddefnyddir ar gyfer ymchwilio i newid geomorffig a phrosesau afonol, mapio cynefinoedd a dadansoddi synhwyro o bell data.

Hec-Ras

Hec-Ras

System Meddalwedd Afon Dadansoddi i perfformio llif cyson un-dimensiwn, llif ansad, cyfrifiannau cludiant gwaddod gwely / symudol a modelu tymheredd y dwr.

Leica Geosystems

Leica Geosystems

System GNSS ac GPS sydd yn integreiddio mapio chywirdeb uchel ac arolygu mewn amser bresennol ac ôl-phrosesu