Cyfleusterau Ymchwil

Cyfleusterau Ymchwil ar gael i SEACAMS2

Llongau Ymchwil

Defnyddir y cwch ymchwil Gwyddorau Biolegol, y RV Noctiluca, ar gyfer ymchwil a hyfforddiant morol mewn cysylltiad â rhaglen addysgu ac ymchwil y Brifysgol. Mae'n llestr alwminiwm, gwely-hulled, drafft bas, sy'n cyfuno cyflymder, maneuverability ac effeithlonrwydd gyda llwyfan gwaith hyblyg. Mae'r Noctiluca yn addas ar gyfer ystod eang o dasgau gwyddonol, yn amrywio o asesiad hydrographig i drawio a mathau eraill o waith arolygu benthig a morfilig.

Mae'r Noctiluca yn gatamran 12.5 m, sy'n cael ei bweru â diesel sy'n gallu 20 knot. Mae'n gallu mordeithio ar 16 knot gydag ystod o 500 o filltiroedd. Mae gan y llong hefyd y cymhorthion mordwyo diweddaraf sy'n galluogi gweithrediad alltraeth am sawl diwrnod.

Mae gan SEACAMS2 fynediad hefyd at RV Calypso, RIB 6m Humber y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwaith arolygu arfordirol, gan gynnwys arolwg deifwyr, defnyddio offer a chynnal a chadw.

Offer maes

Mae'r offer maes sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

 

  • Leica GNSS NetRover ar gyfer arolygon topograffig iawn mewn amser real,
  • YSI 6600-M Sonde, hunan-logio archwilydd mewnol i fesur proffiliau o gynhyrchedd (halltedd), tymheredd, dirlawnder ocsigen, cymylogrwydd a fflworoleuedd cloroffyl,
  • Camera tanddwr Môr Spy ar gyfer arolygon gwely'r môr o dan y dŵr,
  • BRUV
  • CPOD
  • Amryw o drawliau trawst, rhwydi a rhwydi plancton.

Labordai

Mae SEACAMS2 yn rheoli benthos a labordy ansawdd dŵr ym Mhrifysgol Abertawe i ddadansoddi a phrosesu samplau dŵr, gwaddodion ac enghreifftiau.

Mae'r labordy yn cynnwys casgliad cyfeirio enghreifftiol benthig yn ogystal â chywasgu a stereo-microsgopau arbenigol.

Ar gyfer astudiaethau dalgylch a samplau gwaddodion, mae gan y tîm fynediad i ffwrneisi muffle ar gyfer pennu cynnwys organig, dadansoddwr maint gronynnau Coulter, offer tanwydd magnetig Bartington a dadansoddwr Niton XRF ar gyfer pennu crynodiadau metel trwm.

Meddalwedd

Meddalwedd a ddefnyddir yn aml ar SEACAMS yn cynnwys:

  • Python -  iaith raglennu lefel uchel ar gyfer datblygiad cyflym y meddalwedd pwrpasol,
  • ArcView GIS ar gyfer mapio a dadansoddi geomorffig
  • Primer-E, pecyn amgylcheddol dadansoddiad ystadegol aml-amrywedd
  • HYPACK, aml-mewnbwn pecyn arolwg hydrograffig.