Tîm Ecosystemau Benthig Morol

Staff prosiect SEACAMS2

null

Staff prosiect SEACAMS2

 Ruth Callaway
Dr Ruth Callaway
Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2
Pynciau arbenigol:
Infauna a epifauna benthig, ecoleg y môr, bioamrywiaeth, dadansoddiadau ystadegol o gymunedau benthig
 
Gwefan Abertawe: http: //www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/r.m.callaway/
Richard Unsworth
Dr Richard Unsworth
Swyddog Gwyddoniaeth, SEACAMS2

Pynciau arbenigol:
Eiriolaeth morwellt a physgod, riffiau cora, Cadwraeth morol a newid amgylcheddol, Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol
Gwefan Abertawe: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/r.k.f.unsworth/
Sam Rees
Sam Rees
Swyddog Technegol, SEACAMS2

Rwy'n aelod newydd i'r tîm o gefndir hwsmonaeth dyfrol. Rwy'n awyddus i ailadrodd amodau naturiol ex situ i ddeall gyrwyr cymhleth bywyd naturiol ac effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae cyfranogiad cyfredol y prosiect yn cynnwys adfer afon, datblygu technegau BRUV a monitro ecoleg benthig.

Staff Academaidd Cysylltiedig

null

Staff Academaidd Cysylltiedig

John Griffin
Dr John Griffin
Arbenigedd ymchwil: Bioamrywiaeth, Swyddogaeth Ecosystem, Ecoleg Arfordirol, Ecoleg Adfer.Mae ymchwil yn fy ngrw p wedi'i anelu at esbonio sut mae rhyngweithiadau bioamrywiaeth a rhywogaethau yn effeithio ar weithrediad ecosystemau. Yr ydym yn mynd i'r afael â hyn ar draws ystod o systemau, gan gynnwys glannau creigiog, marsys heli, creigresi cora a dolydd hyd yn oed yn yr alpaidd. Mae dulliau empirig yn cynnwys arolygon ar raddfa fawr, arbrofion maes a mesocosm a meth-ddadansoddi.
Swansea webpage: http://www.swansea.ac.uk/staff/science/biosciences/j.n.griffin/